• En prisvärd service där cykeln ses igenom grundligt.

    400 svenska kronor
  • Arbetskostnad för utbyte av alla slitagedelar vid behov ingår.

    690 svenska kronor
  • Arbetskostnad för utbyte av alla slitagedelar vid behov ingår.

    990 svenska kronor